КУТУЗІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

КУЛИНИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ГУЛЕВСЬКОЇ С.А.

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСКІСТЮ

ПРО РОБОТУ

ПРОТЯГОМ 2016/2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Загальні відомості

Кутузівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту Кутузівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області дата реєстру 01.12.2003., програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», річного плану роботи ДНЗ та колективного договору.

Атестаційна експертиза проводилась комісією в травні 2011 р.

За результатами атестації установлений рівень діяльності Кутузівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області – ДОСТАТНІЙ (Кзаг. = 60,82)

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач, Гулевська Світлана Анатоліївна, 1967 р. н., освіта повна вища педагогічна, загальний стаж роботи 26 років, очолюю колектив Кутузівського ДНЗ з 1995 року.

Дошкільний навчальний заклад розташований за адресою: с. Кутузівка, провул. Стадіонний, 3; телефон: 747-21-18, знаходиться в типовому приміщенні, розрахованому на 60 місць.

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:00 до 17:30; працюють 14 співробітників:

5-педагогів +9 обслуговуючий персонал.

Функціонує – 4 групи (група раннього віку – 1, дошкільна різновікова – 2, короткотривалого перебування – 1). Станом на 01.06.2017 у нас в садочку перебуває – 66 дітей.

З 20 грудня 2016 року розпочала функціонувати дошкільна різновікова група для дітей віком 3, 4-х років.

Педагогічний колектив складається з 5 осіб, з яких:

- 2 - мають повну вищу педагогічну освіту;

- 2 – середню-спеціальну;

- 1 – середню.

З квітня 2013 року функціонує Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. Сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні заходи. Він надає можливість спілкування батьків і адміністрації та педагогів закладу. На сторінках сайту кожен відвідувач зможе знайти для себе корисну та цікаву інформацію. Окрім цього він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. На сторінках сайту батьки отримують консультативну допомогу спеціалістів, інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників, підготовки їх до вступу в дитячий садок та навчання в школі. Члени родин вихованців закладу тепер мають можливість у реальному режимі часу відстежувати навчально - виховний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами.

Методична робота

Упродовж 2016/2017 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над проблемою: «Формування цілісної системи щодо розвитку національної свідомості дошкільників» та виконання пріоритетних завдань:

1. Формувати ціннісне ставлення дошкільників до рідної природи, місця, де народився, українського народу.

2. Розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, формувати у дітей навички спілкування в соціумі, закладатти елементарні навички економічного виховання.

3. Посилення роботи з батьками щодо виховання у дітей почуття власної гідності як представника українського народу.

4.Забезпечити організацію життєдіяльності дітей в ДНЗ через різні форми роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до вимог чинних нормативних документів та реалізацію освітніх ліній нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.

5. Виховувати національну свідомість та патріотизм у дошкільників через вивчення народних звичаїв, традицій та обрядів на музичних заняттях.

6. Спонукати педагогів до пошуку нових підходів та нових шляхів щодо інноваційної діяльності

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів, згідно перспективного плану, було направлено на курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» вихователя Котенко В.М., яка пройшла навчання за програмою «Вихователі дошкільних навчальних закладів (розвивальні технології)».

У 2016/2017 н. р. атестації педагогічних працівників не було.

Згідно річного плану роботи Кутузівського ДНЗ на 2016/20167 н.р., були проведені різноманітні методичні заходи, а саме: педагогічні ради:

  • «Про завдання діяльності педагогічного колективу в 2016/2017 н.р.», (протокол № 1 від 31.08.2016), були розглянуті такі питання:

1.Підсумки проведення літнього оздоровлення дітей 2016 року.

2. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.(Інструктивно-методичні рекомендації).

3.Схвалення річного плану роботи, робочого навчального плану, розкладу занять на 2016/2017 навчальний рік.

4.Обговорення та вибір освітньої програми для проведення навчально-виховного процесу, форм планування навчально-виховної роботи педагогів.

5.Обговорення питань районної серпневої конференції.

6. Обговорення питання щодо модернізації умов організації навчально-виховного процесу за особистісно-орієнтованою моделлю.

· «Виховання свідомого патріотизму дитини – вимога сьогодення», (протокол №2 від 21.11.2016), були розглянуті такі питання:

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свою країну, свій родовід, оволодіння багатством рідної мови.

3.Створення розвивального середовища, яке б сприяло виховання патріота своєї землі. (Із досвіду роботи)

4.Інтелектуальна гра «Люби і знай свій рідний край».

5.Система роботи педагогів з формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності (результати тематичного вивчення)

6. Презентація «Щедра господиня» (українські народні страви)

  • Формування навичок спілкування та взаємодії вихованців з дітьми та дорослими – передумова їх соціалізації (протокол №3 від 22.02.2017) були розглянуті такі питання:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Реалізація освітньої лінії "Дитина в соціумі", як передумова формування соціальної компетентності дошкільників.

3. Як допомогти дитині розвивати навички спілкування.

4. Мовленнєвий аспект соціального трозвивального середовища.

5. Особливості спілкування з дітьми в сім’ї

6. Стан навчально-виховної роботи у дошкільній різновіковій групі. (Результати компл. вивчення)

· «Про підсумки роботи 2016/2017 н.рік». (протокол №4 від 26.05.2017)були розглянуті такі питання:

1.Виконання рішень попередньої наради.

2.Підсумки навчально-виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік.

3. Виконання пропозицій за наслідками вивчення стану навчально-виховного процесу з дітьми.

4. Мотиваційна готовність старшого дошкільника до шкільного життя. (Довідка).

5.Обговорення проекту плану роботи на 2017/2018 навчальний рік.

6. Підготовка до літнього оздоровчого періоду

7. Звіт педагогів про роботу.

Семінари:«Теоретичний семінар «Особливості виховння патріотизму у дошкільників», 18.10.2016р., відповідальний Гулевська С.А., присутні 4 педагоги. «Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками», 14.02.2017 відповідальний Гулевська С.А., присутні 5 педагогів.

Для вирішення завдань, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі було проведено відкриті заходи: заняття екологічного спряму-вання на тему: «Спів пташиний дарує весна», вихователь групи раннього віку Мажник О.М.. 18.04.2017., присутні 5 педагогів.; інтегроване заняття з художньо-продуктивної діяльності з дітьми дошкільної різновікової групи вихователь дошкільної різновікової групи (3, 4 р.) 24.01.2017., присутні 5 педагогів.; «Заняття «Природа нам, як рідний дім»в дошкільній різновіковій групі» вихователь дошкільної різновікової групи (5. 6 р.) Котенко В.М.. присутні 5 педагогів.

Дієвими та доречними було проведення консультації:

1.«Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності», 05.09.2016, відповідальний Гулевська С.А.., присутні 5 педагогів.

2. «Виховання патріотичних почуттів засобами краєзнавства», 10.10.2016, відповідальний Гулевська С.А.., присутні 4 педагога.

3.«Патріотичне виховання дошкільників на музичних заняттях» , 22.11.2016, відповідальний Гулевська С.А.., присутні 1 педагог.

4.«Використання інноваційних технологій в роботі дошкільниками», 19.12.2016, відповідальний Гулевська С.А.., присутні 4 педагога.

5.«Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я», 23.01.2017 відповідальний Гулевська С.А., присутні 5 педагогів.

6.«Патріотичне виховання дошкільників засобами музичного фольклору», 19.02.2017 , відповідальний Гулевська С.А..,, присутні 1 педагог.

7.«Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників», 22.03.2017, відповідальний Гулевська С.А.., присутні 4 педагога.

8.«Патріотичне виховання дошкільника в сучасному суспільстві» , 27.04.2017, відповідальний Гулевська С.А., присутні 4 педагога.

9.«Розвивальне середовище – неообхідна умова розвитку особистості дитини через різні види діяльності», 15.05.2017, відповідальний Гулевська С.А., присутні 4 педагога.

Педагоги, які закріплені за районними методичними об'єднаннями активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією для застосування в педагогічній діяльності. Музичний керівник Дудолад К.А. відвідала семінар 10.11.2016 «Вплив музичного виховання на формування особистості дошкільника як майбутнього національно-свідомого громадянина», вихователь Мажник О.М. 24.11.2016 р. відвідала семінар для інструкторів з фізичної культури «Організація фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку за методикою М.Єфоменка», вихователь Котенко В.М.. відвідала семінар 08.12.2016 «Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку в умовах впровадження оновленої програми «Дитина», музичний керівник Федотова Т.О. 16.03.2017 р. відвідала семінар для музичних керівників «Формування ціннісного ставлення до українських традицій музичними засобами».

З метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і розвитку талановитих дітей дошкільного віку Харківського району, вихованці дошкільної різновікової групи (3,4 р.), вихователь дудолад К.А. брали участь у районному фестивалі музично-театральної творчості «Дитячі промінчики» у номінації «Завзяті танцюристи» з композицією «Країна дитинства».

Одним із річних завдань закладу є робота з батьками. У нашому закладі організовувалися різноманітні форми спілкування з родиною: консультативний пункт, семінари, батьківські збори, свята та розваги з родинами, консультування, тематичні виставки, інформаційні стенди, пересувні бібліотечки. Все це сприяло залучення батьків до навчально-виховного процесу закладу, та згуртування у міні колективу групи та бажання приймати активну участь у житті закладу.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», комплект «Зразковий дошкільний заклад», у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог» та «Коза-диск».Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

· підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

· використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

· удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

· високий рівень вихованості та розвитку дітей;

· сприятливий психологічний клімат у колективі;

· проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу закладу: постійно оновлювався сайт ДНЗ.

Навчально-виховний процес

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Навчально-виховний процес у 2016/2017 навчальному році відбувався за програмою «Дитина», наук. кер. Проскура О.В., (лист МОН України від 08.12.2010, №1/11-11177) та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 604).

Організація навчальної діяльності вихованців дошкільного навчального закладу регламентується робочим навчальним планом на рік, який схвалено педагогічною радою (протокол №1 від 31.08.16 р.), затверджений керівником закладу і погоджений з відділом освіти.

У навчально-виховному процесі Кутузівського ДНЗ використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, педагогами закладу гра широко використовується у навчально-виховному процесі самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

В продовж року здійснювалось оцінювання рівня досягнень дітей за лініями розвитку (мовленнєвої, пізнавальної (логіко-математичної, ознайомлення з навколишнім, ознайомлення з природою), художньо-естетичного (музична діяльність, зображувальна діяльність, художня література).

В Кутузівському ДНЗ протягом 2016/2017 навчального року у функціонував гурток «До-мі-соль-ка» за парціальною програмою «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку». Керівник гуртка – вихователь Федотова Т.В. Заняття гуртка проводились на безоплатній основі у ІІ половину дня.

Соціально-педагогічний патронат та робота з дітьми 5-річного віку,
які не відвідують дошкільний заклад.

Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо безкоштовного харчування або часткової оплати за харчування в закладі. Наполеглива праця надала змогу педагогічному колективу скласти соціальний паспорт ДНЗ в якому відображені дані про дітей з багатодітних та тих, кого виховують лише мами.

За клопотанням завідувача дві дитини, які мають статус малозабезпечених сімей, відвідують дитячий саждок безкоштовно, і одна дитина – напівсирота має 50% знижки за рахунок коштів Кулиничівської селищної ради.

Особливу увагу було приділено дітям-п`ятирічкам, що з різних причин не відвідували дошкільний заклад. Робота з ними була організована таким чином:

- організовано консультативний центр де батьки отримують консультації щодо підготовки дітей до шкільного навчання;

- створено банк даних про дітей, що не відвідували дитячий садок;

- для батьків було оформлено інформаційний стенд, де зосереджена інформація про роботу ДНЗ щодо підготовки дітей до навчання в школі, висвітлення відповідного підготовчого матеріалу.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування
та організації харчування вихованців

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в І молодшій групі.

Медична робота у дошкільному закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Старшою медичною сестрою проводяться профілактичні заходи:

· контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

· здійснюється щоденний огляд дітей;

· проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та надання консультативної допомоги.

У закладі постійно проводяться загартовуючи процедури: провітрювання, денні прогулянки, ходьба босоніж по «килимку здоров’я»; тощо та спеціальні заходи (повітряні та сонячні ванни). На заняттях з фізичної культури, під час проведення прогулянок підтримується рухова активність дітей, проводяться Дні здоров’я, спортивні розваги, у навчальні заняття в обов’язковому порядку введено фізкультхвилинки.

Травм та нещасних випадків на території дитячого садка у 2016/2017 навчальному році не було. Значним недоліком в організації медичного обслуговування є відсутність ізолятору.

Харчування в Кутузівському ДНЗ здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» статті 35, чинного Статуту закладу та інших нормативної правових документів.

Сучасна нормативно-правова база в повній мірі забезпечує механізми організації раціонального харчування в дошкільному навчальному закладі відповідно до вікових норм, контролю за його якістю, встановлення батьківської плати за харчування дітей.

Продукти харчування та продовольча сировина протягом 2016/2017 року постачались ПП «Кривоніс».

Завгоспом Гулою С.М.. своєчасно подавались щомісячні замовлення продуктів харчування та продовольчої сировини та один раз на тиждень уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів .

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом звітного періоду не зафіксовано. На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з Харківським міськрайонним управлінням Головного управління Держсаепідслужби у Харківській області, щодня старшою медичною сестрою спільно з кухарями та завгоспом ДНЗ складались меню-розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою керівником ДНЗ.

Меню-розкладки на день пишуться акуратно. Прораховується вихід продукції на одну дитину. В ДНЗ дотримуються межі передбачених коштів. Меню різноманітне. Діти вживають рибу, мясо, молоко, яйця, сири, фрукти тощо. Порушень при написанні меню не виявлено.

Проби готових страв знімаються вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) медичним працівником, яка була призначена наказом керівника відповідальною за організацію харчування у ДН3. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом 2016/2017 року − не зафіксовано. Кухарями своєчасно у присутності старшої медичної сестри відбиралися добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи (від 1 до 3 років). Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня..

В закладі затверджений 3-х разовий режим харчування. Видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом звітного періоду року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2016/2017 рік показав, що в цілому харчування вихованців закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому - 95 %).

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою), дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Відповідно до розподілу обов'язків документацію з організації харчування ведеться старшою медичною сестрою та завгоспом. Вся документація з організації харчування відповідає вимогам Інструкції, порушень щодо їі оформлення протягом року не зафіксовано

Батьківська плата за харчування дітей в Кутузівському ДНЗ становить 50% від вартості харчування та визначена і затверджена один раз на рік рішенням 9 сесії VІІ скликання від 23.12.2016 року Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області «Про затвердження вартості харчування та встановлення плати для батьків за перебування дітей в ДНЗ по Кулиничіваській селищній раді на 2017 рік».

На 2017 рік встановлено вартість харчування: 30,00 грн. для дітей раннього віку; 40,00 грн. для дітей дошкільного віку 3-6 років. Батьківська плата складає 15,00 грн в день для дітей раннього віку та 20,00 грн в день для дітей дошкільного віку 3-6 років.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Матеріальне забезпечення

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Дошкільний заклад забезпечений обладнанням, меблями, м`яким інвентарем. До навчального року підготовлені всі приміщення, територія дитячих майданчиків. З 20 грудня 2016 року в Кутузівському ДНЗ розпочала роботу додаткова група для дітей віком 3-4-х років.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу.

За період роботи ДНЗ у 2016/2017 н. р. нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і співробітниками на робочому місці не траплялося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля та вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей та працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення вступного, первинного та інших видів інструктажів з охорони праці. Відповідно до нормативних документів не допускається до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості. Організовано проводяться періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профгрупа бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації працівників на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі голови профгрупи Котенко В.М..

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, в наявності 8 вогнегасників, 1 пожежний щит, відповідальні особи пройшли навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Проводилися евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. У жовтні 2016 року був проведений «Тиждень безпеки». По завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2016/2017 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримували доплату за вислугу років і грошову винагороду до Дня дошкілля.

До щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних ще і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводилася індексація.

Адміністрація та профгрупа разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Я, як керівник Кутузівського ДНЗ і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

В закладі створені всі умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

Завідувач ДНЗ Гулевська С.А.

Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.